Optimalizace povrchové úpravy mědi pro bodové svařováni

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
struktura kovových materiálů, vlastnosti mědi a cínu, bodové svařování, fázové rovnováhy ve svarových spojích
structure of metallic materials, properties of copper and tin, spot welding, phase equilibria at weld joints.
Description
Citation
ŠILHAVÝ, M. Optimalizace povrchové úpravy mědi pro bodové svařováni [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Technická chemie
Comittee
prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Hana Dočekalová, CSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-24
Defence
Student představil problematiku své bakalářské práce a její výsledky. Jeho projev byl nevýrazný a nepřesvědčivý. Stejný dojem komise získala z diskuzní části, kdy student odpovídal na dotazy oponenta. Nicméně, základní orientace v problematice byla prokázána.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO