Současný stav a vývojové tendence v konstrukci motorů malých motocyklů.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce popisuje součastný stav konstrukčních řešení motorů malých motocyklů. Porevnává také výkonové a ekonomické parametry u těchto motorů. Práce pomocí grafů a tabulek znázorňuje sledované parametry. Tyto tabulky a grafy poté slouží k usouzení, jakým směrem se motory malých motocyklů ubírají.V závěru shrnuje hlavní vývojové tendence a trendy do budoucnosti.
This bachelor thesis describes the actual situation of construction solutions of small motorcycles engines. And then this thesis compares power and economic parameters of these engines.The thesis shows watched parameters in the diagrams and in the tables. From this we deduce the direction which the small motorbikes engines take. In the conclusion we summarize the main development tendencies and trends for the future
Description
Citation
PEŇÁZ, J. Současný stav a vývojové tendence v konstrukci motorů malých motocyklů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen) Ing. Jaroslav Rauscher, CSc. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO