DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Konceptem je spojení dvou různě rozměrových hmot zasazených do daného území. Hlavní objekt tvoří jednoduchý tvar kvádru o IV. nadzemních podlažích, který ctí směrovou i výškovou linii domů východní části ulice Poláškova a nepřímo na ni navazují. Počínaje obchodním centrem Cimala. V opačné části hlavní hmoty je návaznost pouze částečná vytvořená jediným nadzemním podlažím. Důležitým faktorem při vytváření obytných prostor bylo dostatečné odsazení od hlavní silnice, částečným odstíněním hluku za pomocí druhé navazující budovy. Na dominující hmotu je napojen menší dvoupatrový objekt tvaru L, který ve spojení obou prvků zachovává stávající komunikační koridor mezi zástavbou sídliště a historickým jádrem města. Tímto je docíleno přerušením dominující budovy uprostřed v prvním nadzemním podlaží pomocí volně průchozího prostupu-pasáže spojující obě části parcel a vytvoření veřejného prostoru mezi jednotlivými objekty. Pasáž tedy zachovává hojně využívanou lineární cestu z náměstí ulicí Pospíšilovou. Spojené objekty jsou z východní části odděleny prostorem od obchodního centra Cimala z důvodu zachování zásobování z boční strany již zmíněného objektu.
The concept is a combination of two different dimensional masses placed in a given area. The main building consists of a simple form of block IV. floors, the height and direction honor houses line the eastern part of the street Polášková and indirectly linked to it. Starting Cimala commercial center. In the opposite part of the main mass is only partial continuity created one deck above. An important factor in creating living spaces was sufficient offset from the main road, partially shielded by noise at the second follow-up buildings. The dominant mass is connected to a smaller two-storey L-shaped object, which combined elements of both maintaining the existing road corridor between the buildings housing and the historic town center. This is achieved by interruption of the dominant buildings in the middle on the first floor with the open-through-passage of the passage connecting the two parcels and create a public space between objects. The passage therefore preserves the widely used linear path from the street Pospíšilová Square. United objects are separated from the eastern part of the shopping center space Cimala in order to maintain the supply side of the aforementioned object.
Description
Citation
ŠTANCL, M. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof.Ing.arch.Robert Špaček, CSc. (předseda) prof.Ing.arch. Ivan Petelen, Ph.D. (člen) prof.Ing. Miloslav Pavlík, CSc. (člen) Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D. (člen) Ing. arch. Pavel Šrubař (člen)
Date of acceptance
2012-05-22
Defence
Student srozumitelně představil svůj bakalářský projekt a dobře reagoval na připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO