Dílenská manipulační plošina

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem dílenské manipulační plošiny s hydraulickým pohonem s nosností 2 500 kg a zdvihem 1 800 mm. V práci je proveden výběr vhodné varianty mechanismu zdvihu, statický rozbor a stanovení maximálního zatížení mechanismu. V další části práce jsou vypracovány pevnostní výpočty členů mechanismu s ohledem na zvolené rozměry a zatížení. Závěrem je vypočítán hydraulický pohon a navržen hydraulický obvod pro tento pohon. Výstupem práce je výkres sestavení plošiny.
The main subject of this thesis is the construction design of material handling platform with hydraulic drive with a loading capacity of 2 500 kg and lifting capacity of 1 800 mm. First of all, the thesis contains the selection of a suitable variant of lifting mechanism, static analysis and determination of the maximum load of the mechanism. The next section includes strength calculations of particular elements of the mechanism with regard to selected dimensions and loading. In the end, the calculation of the hydraulic drive and design of a hydraulic circuit for this drive are presented. The final output of the thesis is a drawing of the assembly of the platform.
Description
Citation
BÍZA, P. Dílenská manipulační plošina [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Červinka, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO