Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce nese název „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“. Z názvu vyplývá cíl této práce, jímž je evaluace finanční situace vybraného podniku, a to na základě provedené finanční analýzy. V teoretické části jsou vymezena teoretická východiska finanční analýzy. Ta jsou následně aplikována v části praktické. Na základě výsledků analýzy je formulováno hodnocení finanční situace firmy a návrhy na její zlepšení.
The Bachelor´s thesis has the title “Evaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals for its Improvement”. Following the title of the thesis, the aim is to evaluate the financial situation of the selected company. The first part of the thesis is focused on the theoretical basis concerning the financial analysis that is subsequently applied in the second practical part. The results of the financial analysis are the fundaments of the evaluation of the financial situation of the company and proposals for its improvements.
Description
Citation
PAVLÍKOVÁ, B. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Libor Benátský (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Mgr. Jiří Pospíšil (člen) Ing. Denisa Doupovcová (člen)
Date of acceptance
2017-06-22
Defence
otázka vedoucího práce - odpovězeno otázky oponenta – odpovězeno Ing. Benátský: Jakou má podnik potřebu volného kapitálu? Nebude tato potřeba narušena investicí, kterou navrhujte financovat z vlastních zdrojů – z volných peněžních prostředků? - odpovězeno Ing. Benátský: Navrhujete zvýšení výroby jako opatření ke snížení nákladů. Do jaké míry aktuálně podnik využívá své výrobní kapacity, je navýšení produkce možné? - odpovězeno Ing. Benátský: Zdůvodněte Váš návrh účasti průmyslového podniku na farmářských trzích. - odpovězeno doc. Bartoš: V práci uvádíte odběratele Tesco a Kaufland, který z nich má vlídnější podmínky pro Váš podnik? Neuvažuje podnik o změně? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO