Návrh a konstrukce spínaného audio koncového zesilovače

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce popisuje návrh nízkofrekvenčního zesilovače, pracujícího ve spínaném režimu. V první části jsou uvedeny základní principy koncových audio zesilovačů spínané koncepce. Je zde popsáno rozdělení do tříd podle použité technologie. Druhá rozsáhlejší část obsahuje návrh a konstrukci spínaného zesilovače. Návrh je proveden včetně korekčního předzesilovače a napájecího zdroje taktéž spínané koncepce. V závěru jsou uvedeny změřené parametry navrhovaného zařízení.
This work describes the design of audio amplifiers operating in switching mode. The first part describes basic principles of the power stage switching concept. There is described differences between classes of amplifiers according to technology. The second larger part includes design and construction of the switching amplifiers. Design is implemented, including the preamplifier and power supply. Power supply works in switching mode. The measured parameters of the proposed facility are given in the last part.
Description
Citation
SVADBÍK, V. Návrh a konstrukce spínaného audio koncového zesilovače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zbyněk Fedra, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Šebesta, CSc. (člen) Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D. (člen) Ing. Josef Soldán, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-09
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO