Iniciace stabilního šíření trhliny u vybraných stavebních kompozitů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato práce se zabývá zkoumáním působení vláken v obyčejném a lehkém betonu. Zkušební tělesa byla vyrobena z betonu s polypropylenovými vlákny Forta FERRO ve třech variantách – o délce 19, 38 a 54 mm – a také z referenčních betonů bez vláken. Práce ukazuje postupné vyhodnocování lomových experimentů na tělesech ze zmíněných materiálů. Jednalo se o zatěžování trámců s centrálním zářezem v konfiguraci tříbodového ohybu. Z naměřených diagramů síla vs. posun uprostřed rozpětí a síla vs. otevření ústí trhliny byly stanoveny hodnoty modulu pružnosti, lomové houževnatosti, její iniciační složky a také úrovně zatížení pro start stabilního šíření trhliny tělesy. Ke stanovení byla použita metoda „dvojí-K“. Informativně je popsané i vyhodnocení pomocí modelu efektivní délky trhliny.
The purpose of my bachelor’s thesis is study of the effects of fibres in normal-weight concrete and light-weight concrete. Specimens were prepared from concrete with polypropylene fibres FORTA FERRO of three different lengths – 19, 38 and 54 mm – and also reference concrete (without fibres) was prepared. This thesis contains gradual evaluation of fracture tests on specimens from mentioned materials. The used fracture test was a three–point bending fracture test on beams with a central notch. From the measured load–deflection in the middle of span and load–crack mouth opening displacement diagrams were determined values of modulus of elasticity, unstable fracture toughness, initiation part of fracture toughness and also load level for beginning of stable crack propagation composites. For determination was used „double–K“ fracture model. For illustration is described evaluation using the effective crack model.
Description
Citation
MAJTÁNOVÁ, R. Iniciace stabilního šíření trhliny u vybraných stavebních kompozitů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO