Automatizovaný měřící systém pro zavlažování rostlin s IoT konektivitou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o IoT sítích a uvažuje jejich použití jako součást embedded zařízení. Účelem tohoto zařízení je řídit záhonek či zahrádku na základě údajů ze senzorů monitorujících okolní prostředí. Zařízení nejen řídí samotnou činnost pro zavlažování, ale také odesílá veškeré provozní údaje přes IoT síť LoRa. Zařízení tedy také funguje jako meteostanice, jelikož veškerá data jsou odesílána na druhé zařízení, které funguje jako přijímač. Tento přijímač data zobrazuje a také dále odesílá na internet, kde jsou data veřejně přístupná. Modul pro odesílání a měření dat je osazen na vlastní DPS a je kryt ve voděodolném krytí, lze je tak provozovat i ve venkovních prostorách. Je zde také integrován akumulátor, který slouží jako záloha napájení v případě výpadku zdroje. Akumulátor je dimenzován tak, aby zálohoval napájení po dobu přibližně 25 dní.
This bachelor thesis deals with IoT networks and considers their use as part of embedded devices. The purpose of this device is to control the flower bed or garden based by data from sensors monitoring the environment. The device not only controls the irrigation operation itself, but also sends all traffic data over the IoT LoRa network. Thus, the device also functions as a weather station, as all data are sent to a second device that acts as a receiver. This receiver displays the data and also sends them to the Internet, where the data are publicly available. The module for sending and measuring data is mounted on its own PCB and is covered in a waterproof cover, so they can be operated outdoors. There is an integrated battery, which is a backup of savings in case of power failure. The battery is designed to back up power for 25 days.
Description
Citation
LAHODA, V. Automatizovaný měřící systém pro zavlažování rostlin s IoT konektivitou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ladislav Polák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Roman Šotner, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Povalač, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise. Student je na otazky oponenta dobře připraven. Ing. Povalač: Použitáve LoRa nebo LoRaWAN? Co by znamenalo předělat systém do LoRaWAN? Student odpovídá. doc. Láčík: Co znamená všesměrová anténa 3dBi. Student neodpovídá zcela správně. prof. Maršálek: Jakou čekáte změnu ve spotřebě při použití e-inkoustového displeje. Student odpovídá.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO