Optimalizace laserové ablace měkkých tkání

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS) je analytická metoda, která je využívána v mnoha oborech a používá se i pro prvkovou analýzu měkkých tkání. Aby mělo naměřené spektrum vlnových délek co nejvyšší intenzitu, je potřeba provést optimalizaci laserové ablace měkkých tkání. V experimentální části této diplomové práce byly ablatovány myší ledviny, jejichž vzorky byly připraveny dvojím způsobem, a to zalitím do parafínu a přípravou kryo-řezů. K ablaci byly použity femto- a nano-sekundové lasery s různými vlnovými délkami, energiemi a počty pulzů.
Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) is an analytical method which is used in many fields and also for elemental analysis of soft tissues. It is necessary to optimize the soft tissue laser ablation to achieve the highest possible intensity of the wavelength spectrum. Mouse kidneys were ablated in the experimental part of this master thesis. The samples of the kidneys were prepared in two different ways, by embedding in paraffin and by preparing cryo-sections. The femto- and the nano- second lasers with different wavelengths, energies and pulse counts were used for ablation.
Description
Citation
BISCHOFOVÁ, H. Optimalizace laserové ablace měkkých tkání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Přesná mechanika a optika
Comittee
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-10-11
Defence
Po otázkách oponentky bylo diskutováno: Rozdíl mezi ablací pevného vzorku a měkké tkáně z instrumentálního hlediska. Střední energie částic opouštějící materiál při ablaci. Vhodná energie a délka pulzu v závislosti na atomové hmotnosti prvku. Studentka na otázky odpověděla zčásti.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO