Hodnocení finanční situace podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání finanční situace společnosti ITAB Shop Concept CZ, a.s. V závislosti na datech získaných finanční analýzou obsahuje návrhy na optimalizaci daných finančních ukazatelů a také na zlepšení její finanční situace.
The dissertation aims on evaluating the financial situation of the company ITAB Shop Concept CZ, a.s. Depending on data gathered by the financial analysis, it includes suggestions for better optimalization of examined financial ratio and overall improvement of company’s financial situation.
Description
Citation
ZOUHAR, J. Hodnocení finanční situace podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen) Ing. Michala Strnadová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
otázky vedoucího: zodpovězeno otázky oponenta: zodpovězeno prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA - Pokrytí výpadku zaměstnanců externími. - Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO