Fenomén loftu vo filme

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
The aim of the text is to present my research, summary and analysis of selected loft spaces. This task raises an effort to characterize the loft space, presenting its airiness, excitement or a new metaphysical side. This thesis is showing various ways, in which space functions in movies, such as the relationship with time and space, or just focusing on the loft space itself. The aim of this thesis is to discover the role of the architecture in a movie and how space can influence its characters. The thesis itself is devoted to the discussion on architecture, on how our houses and cities and landscapes are to be formed, it is closely bound up with reflections on how we want to live. In short, one’s view of architecture is one’s view of society. Architecture is not an isolated field; it relates to the surrounding society and our way of thinking and living. In this sense, architecture expresses both our capacity for civilization and our cultural identity. On this basis I consider to focus on the small scale, from the perspective of specific people’s lives. People who decided to live in a loft, which is not the same as losing sight of the big issues. When it comes to our dreams about our dwellings, we are all experts. Dwelling is a human relationship with the world. Before we can build we must be able to dwell, which means we must reflect over our being in the world. Dwelling is about space in the world. Space can be possessed, made and taken. It can be used, exploited, shared and transferred. A person without space is not present, not living anywhere, has no connection. Dwelling introduces something you can be a part of and manifest yourself in. To sum up, we believe that architecture, design and movies influence each other more than we can imagine.
Práca sa zaoberá konvertovanými priestormi – loftami. Obývanie niečoho konkrétneho je vlastne vzťah so svetom. Predtým ako môžeme niečo postaviť, musíme v sebe nájsť schopnosť to obývať, čo vlastne znamená, že musíme reflektovať seba samého pomocou obývania priestoru. Slovné spojenie „byť doma“ je psychologický a sociologický vzťah našej mysle s miestom, v ktorom je zakomponovaná koncepcia našej budúcnosti (entita časovosti). Aktuálna situácia vo svete je podmienená transformačnými procesmi v spoločnosti, ktoré žiaľ majú za následok, že človek stratil „interiérovosť“. Komunikačné média (internet, Skype, atď.), posúvajú reálny prežitok do virtuálneho sveta. Dnešný človek je psychicky a fyzicky chorý80. Celá spoločnosť, prechádza výraznými zmenami, ktoré sa prejavujú aj v oblasti bývania, ale aj v rádovo iných sférach spoločenského života. Čelíme civilizačným, politickým a ekonomickým problémom - čelíme revolúcií. Loft predstavuje revolučné hnutie svojej doby.
Description
Citation
Typologie (n)ostalgie. 2013 s. 77-82. ISBN 978-80-7204-858-8
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Citace PRO