Polyfunkční dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Práce řeší statický návrh vybraných částí nosné konstrukce. Obsahuje předběžný návrh, statickou analýzu v některém programovém systému pro výpočet konstrukcí, návrh a jejich posouzení.
The work deals with an alternative design of the selected parts of the load-bearing structure. It includes preliminary design, structural analysis in a structural analysis software system, design and their assessment.
Description
Citation
DOBEŠ, J. Polyfunkční dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Koláček, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Šimek (člen) Ing. Tomáš Kulhavý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student prezentoval svou práci a poté zodpověděl na otázky oponenta. Komise poté kladla následující otázky. doc. Zich a doc. Nečas položili otázku ohledně modelování desky s žebrem. Student zodpověděl s dopomocí. Doktor Koláček položil dotaz ohledně dimenzování průvlaku. Student zodpověděl. doc. Zich položil dotaz ohledně postupu výstavby schodiště. Student zodpověděl s dopomocí.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO