Měření výkonnosti podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti podniku za pomoci finančních a ekonomických ukazatelů. Práce vychází především z účetních výkazů rozvahy a výkazu zisku a ztrát. V závěru práce jsou shrnuty hlavní poznatky provedených analýz a představeny doporučení ke zlepšení finanční výkonnosti podniku.
This bachelor thesis is aimed at evaluating the performance of the company with the assistance of financial and economic indicators. The thesis is primarily based on the balance of financial statements and profit and loss report. At the end of the thesis are summarized the main findings of the permorned analyzes and presented recommendations for improving the financial performance of the company.
Description
Citation
KOLÁČKOVÁ, V. Měření výkonnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
otázka oponenta: zodpovězena Ing. Novotný, Ph.D.: Které jsou klíčové suroviny pro daný podnik? Může si firma ceny zafixovat přes termínované kontrakty? zodpovězeno doc. Šimberová: Čím máte podloženo, že příležitostí jsou noví zákazníci? zodpovězeno Ing. Doubravský, Ph.D.: Kdo by se ve společnosti staral o odběratele? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO