Distribuovaný rendering na platformě WebGL

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá studiem a aplikací možností moderních webových prohlížečů z pohledu 3D grafiky a distribuce dat. Jsou využity mnohé technologie nového standardu HTML5, jako je například technologie WebGL pro nízkoúrovňové vykreslování 3D grafiky s využitím přímého programování shaderů grafické karty nebo technologie XHR2 pro asynchronní přenos binárních dat. Cílem práce je návrh a implementace jednoduchého distribuovaného vykreslování 3D grafiky za využití těchto technologií.
Bachelor thesis deals with the research and the usage possibilities of modern web browsers from the view of 3D graphics and data distribution. In the research were used the new HTML5 standard technologies, such as the WebGL technology for low level graphics together with direct programming of the card shaders or XHR2 technology for asynchronous binary data transfers. The objective of the thesis is to implement a simple distributed 3D graphics renderer by application of these technologies.
Description
Citation
SVAČINA, L. Distribuovaný rendering na platformě WebGL [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (předseda) doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (místopředseda) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Uveďte příklad, proč je důležité použít "Normal matrix" pro transformaci normál? Jak probíhal pokus o zorientování se ve frameworku THREE.js (str. 19)?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO