NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Studie polyfunkčního domu. Navrhovaný městský bytový dům uzavírá nárožní proluku a vytváří dvorní prostor s ateliéry pro mladé umělce a zahradou pro obyvatele domu. V parteru objektu jsou situovány studentská restaurace, kavárna a obchod. Navrhovaná stavba rozšiřuje veřejný prostor na nároží ulic Bratislavská a Stará v centru Brna. Objekt je navržen jako šestipodlažní budova s dvěma podzemními podlažími a pětipodlažní dvorní.
Study multifunctional building. The proposed urban apartment building closes corner vacant lot and creates a courtyard area with studios for young artists and garden for the residents of the house. In the ground floor of the building are located student restaurant, café and shop. The proposed building extends the public space of the Stará and Bratislavská streets in Brno. The building is designed as a six-storey building with two basements and five floors court.
Description
Citation
PROISL, D. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Gustav Křivinka (předseda) doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, CSc. (člen) doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc. (člen) Ing. arch. Jan Sochor (člen) Ing. arch. Petr Todorov (člen)
Date of acceptance
2014-05-26
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO