Statická analýza ocelových plechů s dírami

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá analyzovaním súčiniteľu koncentrácie napätia pre rôzne namáhané oceľové plechy s kruhovými dierami. Metódou konečných prvkov boli v programe ANSYS uskutočnené štúdie jednoosového ťahu, dvojosového ťahu a ohybu. Cieľom práce je porovnať numerické analýzy s dostupnými analytickými riešeniami a vyhodnotiť závislosť súčiniteľu koncentrácie napätia na zmenách v geometrii plechov či výpočtovom modeli.
The bachelor thesis deals with analyzing stress concentration factor for steel plates with circular holes subjected to different types of loading. Finite element analyses of uniaxial tension, biaxial tension and bending were performed, using ANSYS software. The aim of the thesis is to compare the results of the numerical analyses with available analytical solutions and to evaluate the dependence of stress concentration factor on changes in geometry of the plates or in the computational model.
Description
Citation
KOLLÁRIKOVÁ, S. Statická analýza ocelových plechů s dírami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Ivan Němec, CSc. - předseda, prof. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tomáš Majda - tajemník, Ing. Aleksei Gerasimov - tajemník, doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen, doc. Ing. Jiří Kala, Ph.D. - člen, doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D. - člen, Ing. Luděk Brdečko, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Studentka Simona Kolláriková seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Statická analýza ocelových plechů s dírami~ reagovala výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO