Návrh změn konceptu personálního řízení v podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je návrhem změn v personálním řízení podniku ve firmě TOS KUŘIM – OS, a. s.. Cílem téhle práce je navrhnout takovou změnu v oblasti personálního řízení, která bude pro podnik přínosem. Teoretická část zahrnuje souhrn poznatku z oblasti personalistiky. Co to personalistika je, čím se zabývá, které činnosti v této oblasti je potřeba ve firmě zlepšit a zdokonalit. Dále se v práci dočteme o personálním auditu a jeho průběhu. Analytická část zahrnuje současnou situaci společnosti. Praktická část se zaměřuje na aplikaci snímku pracovního dne. Díky výsledkům z této analýzy, se můžou navrhnout řešení, ze kterých se vybere jedno, nejoptimálnější.
Bachelors thesis is a proposal alternations of concept personal management in company TOS KUŘIM, a.s.. Objective of this job is to propose such changes in personnel management, which will be good business.The theoretical part includes a summary of findings from the field of Human resources for example what human resources is, what it does and that activities in this area will need to be in the company to improve and enhance. Furthermore, the work tells us about the personnel audit and its progress. Analytical part includes the present situations in company. The practical part focuses on the application frame work day. Thanks to these results of this analysis, they can suggest solutions that will select a single, optimal.
Description
Citation
SLAVÍČKOVÁ, N. Návrh změn konceptu personálního řízení v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
otázky oponenta - odpovězeno otázky vedoucího - odpovězeno prof. Ing Marie Jurová, Csc.: "jakým spůsobem uplatňujete zásady projektového řízení?" - odpovězeno doc. Ing. Milan Dvořák, Csc.: "jako k Vám přistupovali pracovníci počas spracovávání práce?" - odpovězeno doc. Ing. Milan Dvořák, Csc.: "inspirovala jste se při návrzích literaturou ze zahraničí?" - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO