On certain proximities and preorderings on the transposition hypergroups of linear first-order partial differential operators.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-07-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Ovidius University of Constana
Altmetrics
Abstract
The contribution aims to create hypergroups of linear first-order partial differential operators with proximities, one of which creates a tolerance semigroup on the power set of the mentioned differential operators. Constructions of investigated hypergroups are based on the so called Ends-Lemma applied on ordered groups of differential operators. Moreover, there is also obtained a regularly preordered transposition hypergroup of considered partial differential operators.
Příspěvek si klade za cíl vytvářet hypergrupy lineárních parciálních diferenciálních operátorů prvního řádu s proximitami, z nichž jedna vytváří toleranční pologrupu na potenční množině zmíněných diferenciálních operátorů. Konstrukce zkoumaných hypergrup jsou založeny na tzv. Koncovém lematu aplikovaném na uspořádané grupy diferenciálních operátorů. Navíc, je zkonstruována regulárně předuspořádaná transpoziční hypergrupa uvažovaných parciálních diferenciálních operátorů.
Description
Citation
Analele Stiintifice Ale Universitatii Ovidius Constanta, Seria Matematica. 2014, vol. 22, issue 1, p. 85;-103.
https://www.sciendo.com/article/10.2478/auom-2014-0008
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO