Aktualizace investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na rozšíření investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů. Teoretická část specifikuje pojmy a právní úpravu pro fungování fondů kvalifikovaných investorů v České republice a teoretické vymezení finanční analýzy. V praktické části je vymezen statut fondu, strategie fondu a požadavky managementu. Podle těchto kritérií jsou vybrány společnosti, které jsou podrobeny finanční analýze, mezipodnikovému srovnání a bankrotnímu modelu. Ze zjištěných výsledků jsou vyvozeny závěry a vlastní doporučení pro rozšíření investičního portfolia fondu.
The bachelor´s thesis focuses on the expansion of the investment portfolio of a hedge fund. The theoretical part specifies the concepts and legal regulation for the functioning of a hedge funds in the Czech Republic and the theoretical definition of financial analysis. The practical part defines the fund statute, fund strategy and management requirements. According to these criteria, companies are selected to be subjected to financial analysis, inter-company comparison and bankruptcy model. From the results, conclusions are drawn and custom recommendations are made to expand the fund's investment portfolio.
Description
Citation
RYBÁR, T. Aktualizace investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc. (místopředseda) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Fojtů: Proč pro verifikaci společností využíváte Altmanovo Z-scóre? - odpovězeno Ing. Bumberová: S jakou měnou jste počítal? Jaký je očekávaný výnos vámi investovaných titulů? Pro koho je vytvořen investiční návrh? Jaký byl kurz amerického dolaru v roce 2008 a jaký je nyní? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO