Regulovatelné tlumiče

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce předkládá informace o základních typech tlumičů, které se používají v současné době. Obsahuje popis elementárních částí a funkce pasivních, adaptivních, semiaktivních a aktivních systémů. Součástí práce je také hodnocení jejich výhod a nevýhod.
This thesis elaborates with information about basic types of dampers, which are used nowadays. There is a description of primary parts and function of passive, adaptive, semiactive and active suspension systems. A part of a work is also evaluation of their advantages and disadvantages.
Description
Citation
DOLEŽAL, K. Regulovatelné tlumiče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) Ing. David Svída, Ph.D. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koláček (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Student prezentoval závěrečnou práci a zodpověděl otázky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO