Digitalizace výukových přípravků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zaměřuje na digitalizaci laboratorních přípravků Třídičky beden a Vrtačky. Tyto laboratorní přípravky byly sestaveny v rámci bakalářských prací z minulých let pro výuku na VUT v Brně. Práce se zabývá digitálním dvojčetem, jedním z konceptů Průmyslu 4.0. Jde o technologii, která umožňuje digitalizaci fyzické reality pro sledování, simulaci a predikci. Je to trend, který se využívá již v mnoha aplikacích nejen v průmyslu. Práce ukazuje převod laboratorní přípravků do digitální podoby za účelem simulace fyzického provozu i následného testování na fyzickém zařízení. Modely jsou řízeny přes TIA Portal od firmy Siemens v jazyce Ladder.
This thesis focuses on the digitization of laboratory fixtures Case Sorters and Drills. These laboratory fixtures were assembled within the framework of bachelor theses from previous years for teaching at the Brno University of Technology. The thesis deals with the digital twin, one of the concepts of Industry 4.0. It is a technology that enables the digitization of physical reality for monitoring, simulation and prediction. It is a trend that is already used in many applications not only in industry. This work shows the conversion of laboratory preparations into digital form in order to simulate physical operation and subsequent testing on physical equipment. The models are controlled via the TIA Portal from Siemens in Ladder language.
Description
Citation
DVOŘÁK, T. Digitalizace výukových přípravků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student obhájil diplomovou/bakalářskou práci s výhradami. V rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. V průběhu odborné rozpravy reagoval na dotazy. Otázky komise: Je možné nastavit parametry motoru v modelu? Jaký druh digitálního dvojčete byl realizován?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO