LABORARTORY BRNO

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Galerie architektury a designu situovaná na nároží ulic Milady Horákové a Koliště. Koncept nového pavlačového domu, inkubátor pro umělce, architekty, designery a studenty. Hmota domu se vyznačuje atriem s pavlačemi, na které navazují ateliery, na vnější fasádu se propisují tři galerie s různým výstavním prostorem. Fasáda domu je tvořena hliníkovou okenicovou stěnou, která umožnuje individuální míru osvětlení pro ateliery a současně mění charakter domu z otevřeného až po uzavřený.
The gallery of architecture and design is situated in between streets Milada Horakova and Koliste. The cospt is about inner artrium with balconies serving also as a gallery space. The building is mainly for students, artists, architects and designers to create a community to work in. The main building is devided in three galleries with different qualities of space. The facade is made from aluminium window shutters to enable different studios inside have different illumination.
Description
Citation
ŠIMARA, E. LABORARTORY BRNO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Pavel Bainar (člen) Ing. arch. Pavel Jura (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen) MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-05-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO