REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Revitalizace předpolí květné zahrady v Kroměříži zahrnuje urbanisticko-architektonické řešení prostoru bývalé holandské zahrady, oranžerie, technického zázemí a přiléhajících zahrad. Jedná se o návrh chybějících funkcí v areálu památky UNESCO, především zákaznického centra, výstavních prostor, relaxační zóny a zázemí pro návštěvníky i zaměstnance. V projektu je použito rekonstrukce a rekonverze stávajících objektů, stavby nových budov a revitalizace zahradních ploch.
Revitalization program of floral garden in Kromeriz includes urbanistic-architectural design of place of former Dutch, orangery, technical base and adjacent gardens. It is talking about a proposal of missing features in the area of UNESO monument, especially customer center, exhibition space, relaxation area and background for customers and staff. There are used reconstruction a conversion existing buildings, construction of new buildings and rehabilitation of garden areas in this project.
Description
Citation
PAŘÍZKOVÁ, M. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Eva Králová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. (člen) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) prof. Ing. arch. Ivan Ruller (člen) Ing. Jaroslav Štikar (člen)
Date of acceptance
2009-05-26
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO