Poháněná válečková trať

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem poháněné válečkové tratě délky 15 m, která bude dopravovat odlitek daných rozměrů z jednoho místa na druhé. Práce je zaměřena na výpočet hlavních rozměrů, pevnostní kontrolu a obecně celkovým návrhem konstrukčního řešení trati. Je volen typ válečků pro dopravu odlitků uložených na paletách, pohon trati, což bude zvolený elektromotor s převodovkou. V neposlední řadě také řetězový převod, který nám bude sloužit jako hnací element válečků. Bakalářská práce by měla přispět firmám, podnikům a subjektům, které využívají válečkové tratě pro přepravu materiálů. Měla by obohatit konstrukční možnosti řešení těchto zařízení.
Baccalaureate work deal with conceptual proposal powered motor-driven roller conveyor longitude 15 m, that the will transport cast given to proportions for either seats overleaf. Work is bent on calculation principal dimensions, solidity verification and generally general proposal constructional solving conveyor. Is free time type roller for transport casts saved on pallets, drive track, which will elect electric motor with gear - box. Last but not least also chain gearthat the to us will serve as driving element rollers. Baccalaureate work would had contribute by firms, companies and subjects, that the derive benefit from roller conveyor for transportation materials. She should enrich constructional possibilities solving these arrangements.
Description
Citation
SEĎA, M. Poháněná válečková trať [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Jírů (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-25
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO