Konstrukce a stavba větrné elektrárny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cieľom tejto bakalárskej práce je vypracovanie rešerše, ktorá sa zaoberá konštrukciou a stavbou veľkých veterných elektrární. V prvej kapitole bakalárskej práce je zhrnutá teória potenciálnej energie vetra a základné princípy fungovania veternej elektrárne. Druhá kapitola sa venuje rozboru a popisu funkcie jednotlivých častí elektrárne a ich rôznymi prevedeniami v závislosti od požiadaviek. Tretia kapitola popisuje problematiku v preprave a stavbe veternej elektrárne, zahŕňa základné stavebné a logistické mechanizmy. Posledná časť je venovaná konceptu multi-rotorovej elektrárne, ktorá môže predstavovať budúcnosť veternej energetiky.
The aim of the bachelor thesis is to write a background research which deals with construction and building process of big wind turbines. The theory of potential wind energy and fundamental principal of the wind power are introduced in the first chapter of this bachelor thesis. The second chapter deals with the description of each part of wind turbine and the differences in their construction depending on individual needs. Third chapter presents problems and solutions of transportation and construction of wind turbines. Fundamental building and logistic mechanisms are also included. The last part of this bachelor thesis is focused on multi-rotor wind turbines which can represent the future in the wind power industry.
Description
Citation
PAVLÍK, Š. Konstrukce a stavba větrné elektrárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (předseda) Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marian Brázdil, Ph.D. (člen) Ing. Ján Poláčik, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Milčák (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Student seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky oponenta. V průběhu obhajoby byly položeny následující doplňující otázky: 1. Jak je možné regulovat otáčky větrné elektrárny? Částečně zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO