Analýza svarových spojů po únavových zkouškách

but.committeedoc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (místopředseda) Ing. Lenka Klakurková, Ph.D. (člen) Ing. Martin Juliš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Klára Částková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1) Vlastnní obhajoba závěrečné práce 2) Posudek vedoucího bakalářské práce 3) Posudek oponenta bakalářské práce 4) Odpovědi na dotazy oponenta 5) Popište detaily únavového zkoušení materiálů. Odpověděl uspokojivě. 6) Z jakého důvodu došlo ke korozi vzorků? Odpověděl uspokojivě. 7) Vysvětlete mikrostrukturu pozorovanou v tepelně ovlivněné oblasti. Odpověděl uspokojivě. 8) Jak bylo ověřeno chemické složení základního materiálu? Odpověděl uspokojivě.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorHavlík, Petrcs
dc.contributor.authorKučera, Ondřejcs
dc.contributor.refereeDoubrava, Marekcs
dc.date.accessioned2021-06-11T07:55:31Z
dc.date.available2021-06-11T07:55:31Z
dc.date.created2021cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou svarových spojů po únavových zkouškách. V první části, literární rešerši, je rozebrána svařitelnost uhlíkových a nízkolegovaných ocelí společně s vlivem chemického složení na svařitelnost materiálů. Dále jsou v práci popsány oblasti svarového spoje, jejich mikrostruktura a mechanismy, které se v nich uplatňují. V části rešerše, která se věnuje vadám jsou popsány vady, které se mohou ve svarových spojích vyskytovat, čím jsou způsobeny a jak jim lze předejít. A poslední část literární rešerše se věnuje únavě materiálu, únavě svarových spojů a vlivu vad, svarového kovu a tepelně ovlivněné oblasti na únavu svarových spojů. V experimentální části bakalářské práce je popsán experimentální materiál, postup získání výsledků a jejich zhodnocení.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with analysis of welded joints after fatigue tests . The first part of this thesis, literary research, discusses weldability of carbon steels and low-alloy steels and effect of chemical composition on weldability of materials. Further there are zones of welded joints, their microstructure and mechanisms applied described in this thesis. There are defects occurring in welded joints and their common causes and remedies described in the part of literary research dealing with defects. And the final part of the literary research deals with material fatigue, fatigue of welded joints and effect of defects, fusion zone and heat-affected zone on the fatigue of welded joints. In the experimetal part of bachelor thesis there is described experimental material, results obtain process and discussion of results.en
dc.description.markDcs
dc.identifier.citationKUČERA, O. Analýza svarových spojů po únavových zkouškách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132925cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197195
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSvarový spojcs
dc.subjectnízkouhlíková ocelcs
dc.subjectúnava svarového spojecs
dc.subjectvady svarucs
dc.subjectWelded jointen
dc.subjectlow carbon steelen
dc.subjectfatigue of welded jointen
dc.subjectweld defectsen
dc.titleAnalýza svarových spojů po únavových zkouškáchcs
dc.title.alternativeAnalysis of welded joints after fatigue testsen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2021-06-10cs
dcterms.modified2021-06-22-10:31:01cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid132925en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:09:32en
sync.item.modts2021.11.12 21:20:26en
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
6.89 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_132925.html
Size:
9.31 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_132925.html
Collections