Důsledky novely zákona o vyvlastnění pro znaleckou činnost a oceňování nemovitostí

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
Abstract
Příspěvek se zabývá důsledky novely zákona o vyvlastnění pro znaleckou činnost a oceňování nemovitosti. Jedná se o aktuální téma, neboť novela (zákon č. 405/2012 Sb.) nabývá účinnosti 1. února 2013 a přináší několik zásadních změn, se kterými se budou muset znalci vypořádat. Příspěvek analyzuje důvody provedených změn a snaží se odhadnout, jak ovlivní práci znalců i samotné ocenění nemovitosti. Pozornost je věnována také změnám provedených v zákoně č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.
This paper discusses the consequences of the amendment to the Expropriation Act for expert activity and real estate evaluation. The amendment (Act No. 405/2012 Coll.) becomes effective on 1 February 2013 and brings several major changes. This paper analyzes the reasons for the changes and try to predict the consequences. Ralated issues such as changes of the Act No. 416/2009 Coll. are also discussed.
Description
Citation
Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013. s. 345-352. ISBN 978-80-214-4675-5
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
DOI
Collections
Citace PRO