Posouzení železobetonového mostu ve Velkém Meziříčí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
V Bakalářské práci se zabývám silničním mostem ve Velkém Meziříčí. Most je železobetonová konstrukce o jednom poli, s dvěma hlavními nosníky nad úrovní vozovky. V první fázi posuzuji stávající stav na mezní stav únosnosti. Výpočet vnitřních sil provádím ručně i v programu Scia Engineer. Dále navrhuji dvě možná řešení opatření na hlavních nosnících pro zvýšení únosnosti a zlepšení rozhledových poměrů na mostu. V obou dvou variantách hlavní nosníky předepínám předpínací výztuží. V poslední variantě navrhuji novou nosnou konstrukci mostu, kterou je dodatečně předepnutá deska.
I deal with the road bridge in Velké Meziříčí in the thesis. The bridge is a reinforced concrete structure with one field, with two main beams above the ground level. In the first phase I assess existing state of the ultimate limit state. I do calculation of internal forces both manually and in Scia Engineer. Furthermore, I propose two possible solutions of measures for the main beams to increase the carrying capacity and improving sight conditions on the bridge. In both variants I prestress the main beams with prestressing reinforcement. In the last option I propose a new bridge supporting structure, which is an additional prestressed slab.
Description
Citation
NECID, M. Posouzení železobetonového mostu ve Velkém Meziříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO