Kontrola součástí pomocí metod reverzního inženýrství

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá kontrolu součástí pomocí metod reverzního inženýrství. Nejprve je zde uvedeno rozdělení a popis zařízení používaných pro reverzní inženýrství. Následuje charakteristika konvenčních metod měření. Součástí této práce je i praktické využití systému ATOS ke kontrole dané součásti. Cílem práce je srovnání konvenčních metod měření s metodami reverzního inženýrství.
This bachelor work deals with parts inspections by using reverse engineering methods. In first parts is adduced distribution and description devices used for reversing engineering. In next parts of work is characteristic of conventional measuring methods. The parts of this work is practical utilization of ATOS system to verification given part. Purpose of work is comparing conventional measuring methods with reverse engineering methods.
Description
Citation
URBÁNEK, A. Kontrola součástí pomocí metod reverzního inženýrství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Karel Kocman, DrSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Dvořák, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) Ing. Jan Řehoř, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Karel Němec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO