Využitie slepej filtrácie obrazu pre snímky z TEM mikroskopov

but.committeeprof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Sekora (člen) Doc. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka obhájila diplomovou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.jazykangličtina (English)
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorPotočňák, Tomášen
dc.contributor.authorNováková, Kateřinaen
dc.contributor.refereeMézl, Martinen
dc.date.accessioned2019-05-17T04:13:29Z
dc.date.available2019-05-17T04:13:29Z
dc.date.created2018cs
dc.description.abstractPředložená práce se zabývá problematikou slepé filtrace obrazů z transmisního elektronového mikroskopu. V úvodu práce je uveden popis transmisního elektronového mikroskopu. Navazující část popisuje mechanismy interakce elektronů se zkoumaným vzorkem a z toho vyplývající zobrazovací techniky elektronové mikroskopie. Poslední kapitola teoretické části práce zahrnuje popis vybraných metod slepé filtrace obrazu zejména s využitím dekompozice obrazu na charakteristické složky. Taktéž je zde uveden výčet metod pro zhodnocení úspěšnosti filtrace. V praktické části jsou popsány aplikované metody slepé filtrace obrazů a výsledky filtrování. Jednotlivé metody jsou mezi sebou porovnány. Získané výsledky a využitelnost aplikovaných metod jsou zhodnoceny v diskuzi.en
dc.description.abstractThis work deals with the blind filtration of the images from the transmission electron microscope. At the beginning of this work there is a basic description of the transmission electron microscope. Following part describes the mechanisms of electron interactions with the observed specimen. Description of basic electron microscopy imaging techniques is included. The last chapter of the theoretical part includes the description of several chosen blind image filtration techniques, especially those using the decomposition of the image into characteristic components. It also contains a summary of methods for evaluation the filtration effectiveness. The practical part focuses on a description of applied blind filtering methods and brings the results of the filtration. Individual methods are compared. In conclusion, the obtained results and usability of the applied methods are discussed.cs
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationNOVÁKOVÁ, K. Využitie slepej filtrácie obrazu pre snímky z TEM mikroskopov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110586cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81551
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTEMen
dc.subjecttransmisní elektronová mikroskopieen
dc.subjectslepá filtraceen
dc.subjectEMDen
dc.subjectSVDen
dc.subjectICA.en
dc.subjectTEMcs
dc.subjecttransmission electron microscopycs
dc.subjectblind filteringcs
dc.subjectEMDcs
dc.subjectSVDcs
dc.subjectICA.cs
dc.titleVyužitie slepej filtrácie obrazu pre snímky z TEM mikroskopoven
dc.title.alternativeUsing blind image filtering for images from TEM microscopescs
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2018-06-12-16:23:10cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid110586en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:11:41en
sync.item.modts2021.11.12 12:08:12en
thesis.disciplineBiomedicínské a ekologické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
5.3 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
6.55 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_110586.html
Size:
6.4 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_110586.html
Collections