Raspberry PI čtečka 1D/2D kódů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je vytvoření obslužné aplikace pro čtečku 1D/2D čárových kódů na platformě Raspberry Pi. Pro tuto aplikaci je dále vytvořeno jak grafické, tak i webové rozhraní. Aplikace je schopna přečíst nasnímaný 1D/2D čárový kód, jeho obsah zobrazit v uživatelském rozhraní a následně odeslat do PLC. K naprogramování aplikace je použit jazyk Python. Ke čtení čárových kódů je použita knihovna OpenCV a další knihovny, které knihovnu OpenCV využívají. Předmětem této bakalářské práce je dále také návrh mechaniky modulu čtečky včetně výběru kamery a osvětlení.
The aim of this bachelor's thesis is to create a service application for a 1D / 2D barcode reader on the Raspberry Pi platform. Both a graphical and a web interface were also created for this application. The application is able to read the captured 1D/2D barcode, display its content in the user interface and then send the content to the PLC. This application was programmed in Python programming language. The OpenCV library and other libraries that use the OpenCV library are used to read the barcodes. The next subject of this bachelor's thesis is also the design of the mechanics of the barcode reader module, including the selection of the camera and lighting.
Description
Citation
NEVLÁČIL, J. Raspberry PI čtečka 1D/2D kódů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. (předseda) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jakub Dokoupil, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Fialka, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Jelínek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Student v prezentaci popsal motivaci práce, použité komponenty a technické provedení vyvinuté čtečky, uživatelského rozhraní a webové aplikace. Na otázky komise odpovídal samostatně a jednotlivé dotazy byl schopen dobře vysvětlit. Drobné mezery student prokázal pouze při vysvětlování požadavků na odolnost zařízení v průmyslových podmínkách.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO