Hodnocení finanční situace vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Závěrečná bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti R MALEC s.r.o. za období 2011-2015 pomocí metod finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První je zaměřena na teoretické poznatky o nástrojích finanční analýzy, které v této práci použiji. Praktická část obsahuje krátkou charakteristiku společnosti a samotnou finanční analýzu. V poslední části je na základě výsledků z praktické části navrženo zlepšení finanční situace společnosti.
Final bachelor thesis deals with the evaluation of economic situation in company R MALEC s.r.o. during years 2011-2015 using the methods financial analysis. The thesis is devided into three basic parts. The first is focused on theoretical knowledge about instruments financial analysis, that I use in this work. The practical part contains short description of the company and financial analysis itself. In the last part based on the results of the practical part suggestions to improve their financial situation.
Description
Citation
BEDNÁŘOVÁ, D. Hodnocení finanční situace vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen) Ing. Michala Strnadová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
otázky vedoucího: zodpovězeno otázky oponenta: zodpovězeno prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA - Proč vyskočil za poslední rok Altmanův index? Co tvoří hlavní zdroj příjmu automilových společností? - Zodpovězeno. Mgr. Veronika Novotná PhD. - Skladování starých návodů. - Zodpovězeno. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, PhD. - Okomentujte ukazatele rentability. - Zodpovězeno. doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. - Proč se registr firem uložený u příslušného obchodního soudu používá tak málo? - Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO