Porovnání variant genetického programování v úloze symbolické regrese

but.committeedoc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Bařina, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Hynek, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Kekely, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: U implementace CGP zmiňujete využití evoluční strategie (1+lambda), kterou jste ale upravil doplněním jednoho náhodně vygenerovaného jedince. Máte toto rozhodnutí podložené experimentálními výsledky? Proč se podle vás ukázal rekurzivní výpočet CGP rychlejší než běžný postup založený na zjištění aktivních uzlů? V kapitole 7 sám zmiňujete, že jednotlivé krabicové grafy zobrazují rozdílné výsledky i pro shodná nastavení parametrů. Jak by šlo tento jev omezit? Kolik procesorového času jste řádově na své experimenty využil? Využil jste nějaké již existující knihovny pro genetické algoritmy?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programInformační technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorDrahošová, Michaelacs
dc.contributor.authorDoležal, Petrcs
dc.contributor.refereeHurta, Martincs
dc.date.accessioned2022-06-21T07:56:33Z
dc.date.available2022-06-21T07:56:33Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá porovnáváním různých variant genetického programování v úloze symbolické regrese. Na zadaných úlohách zkoumá rychlost konvergence a kvalitu nalezeného řešení. Klade si za cíl porovnat kartézské genetické programování, stromové genetické programování a jejich modifikace pomocí koevoluce. Byla použita vlastní implementace (bez využití knihoven), kde jednotlivé varianty spolu sdílí převážnou část kódu. Součástí práce je i ověření použitelnosti implementovaných přístupů při analýze reálných dat. Na základě experimentů bylo zjištěno, že všechny zkoumané přístupy jsou použitelné pro provádění symbolické regrese. Nejlepších výsledků ve zkoumaných oblastech (rychlost konvergence, kvalita nalezeného řešení) dosahovalo kartézské genetické programování s koevolucí. cs
dc.description.abstractThis thesis deals with comparison of genetic programming variants it the task of symbolic regression. Time to converge and quality of evolved solutions are evaluated on nine chosen benchmarks. In particular, tree-based genetic programming, cartesian genetic programming and their modifications using coevolutionary algorithm are investigated. An own implementation of employed methods (without a specific library use) allows to share as much code as possible. Moreover, an analysis of implemented methods efficiency on real world data is provided. Experimental results show that all of the investigated approaches are capable of finding solutions using symbolic regression. Cartesian genetic programming enhanced with coevolution seems to be the most suitable of the investigated approaches in terms of evolved solution quality and time to converge.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationDOLEŽAL, P. Porovnání variant genetického programování v úloze symbolické regrese [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other145206cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207338
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSymbolická regresecs
dc.subjectgenetické programovánícs
dc.subjectkartézské genetické programovánícs
dc.subjectkoevolucecs
dc.subjectSymbolic regressionen
dc.subjectgenetic programmingen
dc.subjectcartesian genetic programmingen
dc.subjectcoevolution.en
dc.titlePorovnání variant genetického programování v úloze symbolické regresecs
dc.title.alternativeComparison of Genetic Programming Variants in the Symbolic Regression Tasken
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-20-10:23:00cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
sync.item.dbid145206en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.21 09:56:33en
sync.item.modts2022.06.21 08:18:04en
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.68 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-24804_v.pdf
Size:
124.13 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-24804_v.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-24804_o.pdf
Size:
92.43 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-24804_o.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_145206.html
Size:
1.48 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_145206.html
Collections