Já v možnostech

but.committeedoc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (předseda) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) MgA. Vasil Artamonov (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) Mgr. Rostislav Koryčánek (člen) doc. MgA. Alexandra Vajd (člen) Mgr. Šárka Svobodová (člen) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) MgA. Tomáš Hlavenka (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. (člen) Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. (člen)cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programVýtvarná uměnícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorGabriel, Michalcs
dc.contributor.authorLukešová, Evacs
dc.contributor.refereeKlodová, Lenkacs
dc.date.accessioned2021-11-22T22:58:05Z
dc.date.available2021-11-22T22:58:05Z
dc.description.abstractMá bakalářská práce „ Já v možnostech“ je založená na několikanásobné proměně, kterou vytvářím přemodelováváním tváře. Vycházím z vlivu života na fyzickou stránku člověka, kdy se každému jedinci jinak během stárnutí formuje obličej od vrásek přes celkový charakter tváře. Tyto vrásky pak aplikuji na můj autoportrét. Vybrala jsem si hned několik typů lidí s cílem vysledovat, jak bych vypadala, pokud bych se rozhodla jít v životě jinou cestou. Je to např. žena v domácnosti, vražedkyně, politička, jeptiška a umělkyně.cs
dc.description.abstractMy bachelor thesis, "I'm in the possibilities" is based on the multiple transformations that I created by re - modeling my face. I came from the influence of life on the physical side of a man. Because every individual has a different face which is created during aging from wrinkles through the overall character of the face. Then I applied on my self-portrait these wrinkles. I chose several types of people eg. A housewife, a murderess, a politician, a nun and an artist. My aim was to observe how would I looked If I decided to go another way in my life.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationLUKEŠOVÁ, E. Já v možnostech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .cs
dc.identifier.other92944cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61469
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných uměnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectIdentitacs
dc.subjectproměnacs
dc.subjectautoportrétcs
dc.subjectvideocs
dc.subjectžena v domácnostics
dc.subjectvražedkyněcs
dc.subjectpolitičkacs
dc.subjectjeptiškacs
dc.subjectumělkyněcs
dc.subjectIdentityen
dc.subjecttransformationen
dc.subjectself-portraiten
dc.subjectvideoen
dc.subjecthousewifeen
dc.subjectmurderessen
dc.subjectpoliticianen
dc.subjectnunen
dc.subjectartisten
dc.titleJá v možnostechcs
dc.title.alternativeMe in Variatonsen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.modified2016-09-01-14:57:21cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta výtvarných uměnícs
sync.item.dbid92944en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:58:05en
sync.item.modts2021.11.22 23:51:35en
thesis.disciplineVýtvarná tvorbacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér sochařství 1cs
thesis.levelBcA.cs
thesis.nameBcA.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
652.05 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-Posudek_vedouciho_Lukesova.pdf
Size:
59.82 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-Posudek_vedouciho_Lukesova.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Oponentsky_posudek_bakalarske prace_Evy_Lukesove.pdf
Size:
86.72 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Oponentsky_posudek_bakalarske prace_Evy_Lukesove.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_92944.html
Size:
1.41 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_92944.html
Collections