Já v možnostech

Abstract
Má bakalářská práce „ Já v možnostech“ je založená na několikanásobné proměně, kterou vytvářím přemodelováváním tváře. Vycházím z vlivu života na fyzickou stránku člověka, kdy se každému jedinci jinak během stárnutí formuje obličej od vrásek přes celkový charakter tváře. Tyto vrásky pak aplikuji na můj autoportrét. Vybrala jsem si hned několik typů lidí s cílem vysledovat, jak bych vypadala, pokud bych se rozhodla jít v životě jinou cestou. Je to např. žena v domácnosti, vražedkyně, politička, jeptiška a umělkyně.
My bachelor thesis, "I'm in the possibilities" is based on the multiple transformations that I created by re - modeling my face. I came from the influence of life on the physical side of a man. Because every individual has a different face which is created during aging from wrinkles through the overall character of the face. Then I applied on my self-portrait these wrinkles. I chose several types of people eg. A housewife, a murderess, a politician, a nun and an artist. My aim was to observe how would I looked If I decided to go another way in my life.
Description
Citation
LUKEŠOVÁ, E. Já v možnostech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (předseda) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) MgA. Vasil Artamonov (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) Mgr. Rostislav Koryčánek (člen) doc. MgA. Alexandra Vajd (člen) Mgr. Šárka Svobodová (člen) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) MgA. Tomáš Hlavenka (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. (člen) Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO