Konstrukce a výroba střižného nástroje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá popisem technologie výroby střižných postupových nástrojů a jejich úpravami. Na rychloběžných lisech vyrábí tyto nástroje konektory pro automobilový průmysl rychlostí až 1350 zdvihů za minutu. Taková výroba vzhledem ke složitosti tvarů a přesným rozměrům s sebou přináší specifické závady. Tato práce popisuje problémy s deformacemi při produkci konektorů, některé jejich příčiny, a předkládá konstrukční úpravy částí nástrojů k jejich odstranění. Všechny navrhované konstrukční úpravy byly aplikovány v praxi a lze je obecně použít u různých nástrojů.
This Bachelor thesis describes the production technology of cutting progressive dies and their modifications, the high-speed press production of instruments connectors for automotive speeds of up to 1350 strokes per minute. Production of these connectors leads to specific problems with the complexity of shape and exact dimensions. This paper describes the problems and faults found in the production of these connectors, some of their causes, and presents design modifications to remove them. All proposed design modifications have been applied in practice and can be widely applied to various tools.
Description
Citation
DZIUBAN, J. Konstrukce a výroba střižného nástroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (člen) Ing. Roman Kubík, Ph.D. (člen) Ing. Karel Němec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Jaké jsou metody kontroly vzniku trhlin u ohýbaných součástí? 2) Jaké metody kontroly a jaká četnost kontroly je předepsána na výrobu automobilových konektorů? 3) Kalibrační stanice. 4) Jak obrábíte dílce ze slinutého karbidu? 5) Co je stárnutí materiálu? 6) Jakou životnost má nástroj? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO