Hodnocení finanční situace podniku XYZ, s. r. o. a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Weha CZ, s. r. o., která podniká v odvětví obchodu, služeb a jejich zprostředkování. Práce se dělí do dvou částí. První, teoretická, osvětluje principy a metody finanční analýzy. Ve druhé, praktické, části popíšu ekonomické pozadí zkoumané společnosti a z poskytnutých dat provedu samotnou analýzu, na jejímž základě vyhodnotím situaci vyjádřím doporučení pro případná zlepšení.
The subject of this thesis is to perform a financial analysis of the company Weha CZ, s. r. o.., which’s area of interest is trade and service. The thesis is to be divided into two parts. First part, the theoretical one, will explain principles and methods of financial analysis. The other part, practical one, will describe economical background of the company as well as perform the analysis. Thereafter conclusions, evaluation and improvement suggestions will be stated.
Description
Citation
DAVID, M. Hodnocení finanční situace podniku XYZ, s. r. o. a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Otázky oponenta: Odpovězeno RNDr. Chvátalová, Ph.D.: Na jakém základě jste rozřazoval faktory do SWOT analýzy? Odpovězeno RNDr. Chvátalová, Ph.D.: Připomínky k práci - formální úprava práce RNDr. Chvátalová, Ph.D.: Dokázal byste použít i nějakou statistickou metodu pro vaši práci? Odpovězeno doc. Brychta: Mohl byste definovat čistý peněžní majetek? Odpovězeno doc. Brychta: Jak jste stanovil náklady na provoz automobilu? Odpovězeno doc. Brychta: Bude kapacita navrhovaných vozidel dostačující? Odpovězeno doc. Zich: Co je "váhavá reakce" na trh? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO