Numerický model řídicí jednotky spalovacího motoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou řízení množství vstřikovaného paliva řídicí jednotkou. Model zadaného čtyřválcového motoru a výpočtový model řídicí jednotky byly sestaveny v simulačním softwaru Lotus Engine Simulation. Následně byla provedena kontrola modelu řídicí jednotky pomocí simulace dvou přechodových režimů (akcelerace a přeřazení). Nakonec byla provedena aplikace vytvořeného modelu na Nový Evropský jízdní cyklus (NEDC) a patřičně vyhodnoceny a zpracovány výsledky této simulace.
Master’s thesis deals with issues of controlling the amount of fuel injected by the control unit. Model of four-cylinder engine and computational model of control unit were constructed in the simulation software Lotus Engine Simulation. Then was made model checking of the control unit by simulation two transients (acceleration and shifting). In conclusion was made application a created model on the New European Driving Cycle (NEDC) and appropriately evaluated and processed the results of this simulation.
Description
Citation
KŘEPELKA, J. Numerický model řídicí jednotky spalovacího motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) doc. RNDr. Karel Pellant, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Hinner (člen) Ing. Jiří Kubíček (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Student přednesl komisi prezentaci své diplomové práce a zodpověděl otázky oponenta. Na souvislost s tzv. chipováním motoru s diplomovou prací student neodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO