Podnikatelský záměr – založení masérského salonu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem bakalářské práce je zpracování podnikatelského plánu na založení masérského salonu. Práce se skládá ze tří hlavních částí – teoretické, analytické a praktické. První část se zabývá vysvětlením základních pojmů z oblasti podnikání a podnikatelského plánu. Na základě teoretických poznatků je sestavena část analytická, která zkoumá současný stav trhu. Praktická část obsahuje samotný podnikatelský plán a zhodnocení jeho reálnosti.
The subject of the bachelor's thesis is the elaboration of a business plan for the establishment of a massage parlor. The thesis consists of three main parts - theoretical, analytical and practical. The first part deals with the explanation of basic concepts in the field of business and business plan The analytical part, which is based on theoretical knowledge, examines the current state of the market. The practical part contains the business plan itself and its evaluation in reality.
Description
Citation
PARTYKOVÁ, M. Podnikatelský záměr – založení masérského salonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Jana Gláserová, Dr. (místopředseda) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Ing. Monika Hodinková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-20
Defence
Otázky vedoucího práce - nejsou Otázky oponenta práce - odpovězeno doc. Lajtkepová: Jakou část klientely tvoří senioři? Jaké jsou mzdy zaměstnanců? Jak vy jste zaangažovaná do této společnosti? Kde byste pronajímala prostory? - odpovězeno Dr. Gláserová: Váš předpoklad na klientelu je velmi optimistický, v dnešní době nemohu s tím souhlasit vzhledem k finanční situaci některých klientů. Ing. Křížová: V teoretické části nemáte nic o tom, jak dotazníkové šetření má vznikat. Bylo by vhodné to tam zařadit.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO