CENTRUM VINAŘSTVÍ NĚMČIČKY

Abstract
Tématem projektu je návrh novostavby Centra vinařství a vinařské turistiky v katastru obce Němčičky. Jedná se o dominantní stavbu ve volné krajině. Základním smyslem vinařského centra je popularizace místní vinařské výroby z lokality pod ochrannou známkou VOC MODRÉ HORY. Součástí objektu je také vyhlídka-rozhledna umožňující turistům rozhled na vinařský region. Jemné křivky okolní krajiny a nenásilná pravidelnost viničních řad byly inspirací jak pro půdorys stavby, tak ve stupňování fasády. Právě fasáda, tvořena dřevěnými lepenými sloupy, je určujícím prvkem celé stavby. Sloupy jsou seřazeny do dvou řad opisujících křivky dvou elips a pozvolna rostou do výšky kde se ve vrcholku nachází vyhlídka. Centrem objektu je degustační místnost, která je vzdušná a prostorná. Dále se zde nachází vinný archiv a zázemí budovy. Za pěkného počasí, kterého je na jižní Moravě dostatek, mohou návštěvníci posedět na venkovní terase. Právě z té pak můžeme vystoupat po schodišti, které sleduje křivku obvodových sloupů na vyhlídku.
The topic of this project is the new design concept for Centre for Viticulture and Wine Tourism in the region of the town Němčičky. It is a dominant building in open landscape. The main purpose of the centre is popularization of the local wineries under the trademark VOC Modré Hory. There is a viewpoint in the building as well, allowing the visitors to appreciate the stunning panorama of the wine region. Gentle curves of the surrounding landscape and refined regularity of the rows of grape vines were the inspiration for the layout of the building, as well as for the gradation of the façade. The façade itself is the defining feature of the building with its glued laminated timber columns. The columns form two rows, creating a shape of two ellipses and they are gradually rising to the top where the viewpoint can be found. In the core of the building is the tasting room which is spacious and airy. Also, there is wine archive and the facilities of the building. With pleasant weather outside, and there is no shortage of that in South Moravia, visitors can also enjoy the outer terrace. A stairway, which is copying the curve of the peripheral columns, leads from the terrace and by climbing the stairs visitors can reach the viewpoint.
Description
Citation
FIALOVÁ, P. CENTRUM VINAŘSTVÍ NĚMČIČKY [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
Date of acceptance
2018-06-04
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO