REALITY

Abstract
Základem diplomové práce Reality na FaVU VUT v Brně jsou dokumentární záběry fotbalových fanoušků, pořízené se štábem spolupracovníků během zápasu 24. kola 1. ligy mezi SK Slavia Praha a FC Hradec Králové na jaře 2017. Prezentace formou vícekanálové videoinstalace umožňuje sledovat paralelně se odehrávající děje. V celkovém záběru můžeme sledovat tribunu, na které sídlí slávistický kotel, v podobě mohutného, vysoce koordinovaného mnohohlavého davu. Simultánně natáčené detailní záběry dávají nahlédnout individuality, které v celku zůstávají ukryty v mase. Juxtapozice těchto záběrů otevírá otázky po povaze a vzájemném vztahu jednotlivce a kolektivu. Ten se v závislosti na perspektivě (pohled z dálky/pohled zblízka) může zdát jednou jako provázaný a podruhé jako vzájemně nezávislý. V textu Dokumentace VŠKP naznačuji několik myšlenek týkajících se právě vztahu jednotlivce/kolektivu a některých dalších souvisejících problémů: role kulturní i jiné podmíněnosti ve vnímání tohoto vztahu, povahy času, nebo role a závažnosti pohledu či pozorování.
My diploma project at Faculty of Fine Arts in Brno Reality is based on video docummentation of football fans, shot at the match of 24th round of the 1st Czech football league between Slavia Praha and Hradec Kralove in spring 2017. Presentation form of multi-channel installation enables the viewer to watch parallel actions. The center whole shot displays the tribune of Slavia ultras as massive, highly-coordinated collective body. Simultaneously filmed detailed shots display individual diversity, invisible in the image of the whole. Using the method of juxtaposition, I pose questions on the nature and relationship of an individual and collective. Depending on current perspective,, the individual might seem as independent on the collective, or it might easily seem to be firmly linked together. In the Documentation of Diploma Thesis I suggest several ideas on the individual/collective relationship: the role of cultural and other dependance, the nature of time, or the role and relevance of glance and observation.
Description
Keywords
Citation
KADLČÁK, Š. REALITY [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (předseda) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) doc. MgA. Filip Cenek (člen) Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (člen) MgA. Pavel Sterec, Ph.D. (člen) Mgr. Miloš Vojtěchovský (člen)
Date of acceptance
2017-05-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO