Vliv provedení zateplení budovy na výdaje spojené s jejím provozem

but.committeedoc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Vliv provedení zateplení budovy na výdaje spojené s jejím provozem. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupoval zodpovědně. Na otázky komise odpověděl řádně. Rovněž na doplňkové otázky odpověděl korektně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil. doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. položila otázku: S jakou výší diskontní stavby jste počítal s čistou současnou hodnotou stavby. Co z faktického pohledu investora znamená diskontní sazba? prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. položil otázku: Jak ovlivní životnost polystyrénové izolace návratnost investice.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programRealitní inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorČech, Josefcs
dc.contributor.authorSkupa, Jancs
dc.contributor.refereeKlika, Pavelcs
dc.date.accessioned2021-11-03T07:57:11Z
dc.date.available2021-11-03T07:57:11Z
dc.date.created2021cs
dc.description.abstractDiplomová práce s názvem Vliv provedení zateplení budovy na výdaje spojené s jejím provozem, se zabývá návrhem několika variant zateplení budovy, a následného vyhodnocení na základě porovnání provozních nákladů budovy jednotlivých variant zateplení. Teoretická část se zabývá historií zateplování objektů, jsou zde uvedeny typy tepelně izolačních materiálů a varianty energeticky úsporných domů. Poté jsou řešeny normativní požadavky, energetická náročnost budov a způsoby zateplení jednotlivých konstrukcí budovy. Následně se řeší metody ekonomického hodnocení investice a způsob sestavení souhrného rozpočtu. Praktická část obsahuje popis stavby a navržené varianty zateplení, včetně výpočtu nákladů, zhodnocení doby návratnosti investice a vyhodnocení navrhovaných variant.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis entitled The influence of building insulation on the costs associated with its operation deals with the design of several variants of building insulation, and subsequent evaluation based on a comparison of operating costs of individual building variants. The theoretical part deals with the history of thermal insulation of buildings, there are types of thermal insulation materials and variants of energy-efficient houses. Then the normative requirements, energy intensity of buildings and methods of thermal insulation of individual building structures are solved. Subsequently, the methods of economic evaluation of the investment and the method of compiling the general budget are addressed. The practical part contains a description of the construction and the proposed variants of insulation, including the calculation of costs, evaluation of the payback period of the investment and evaluation of the proposed variants.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationSKUPA, J. Vliv provedení zateplení budovy na výdaje spojené s jejím provozem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other127908cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/201808
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZateplení budovycs
dc.subjectrodinný důmcs
dc.subjectenergetická náročnost budovcs
dc.subjectúspora energiecs
dc.subjectekonomická návratnost investicecs
dc.subjectBuilding insulationen
dc.subjectfamily houseen
dc.subjectenergy performance of buildingsen
dc.subjectenergy savingen
dc.subjecteconomic return on investmenten
dc.titleVliv provedení zateplení budovy na výdaje spojené s jejím provozemcs
dc.title.alternativeThermal Insulation Effect of the Building on the Operation-Related Expensesen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2021-11-02cs
dcterms.modified2021-11-02-15:31:27cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
sync.item.dbid127908en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:22:04en
sync.item.modts2021.11.12 09:10:54en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
4.31 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
7.87 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_127908.html
Size:
9.69 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_127908.html
Collections