Simulace modelu robotického hada

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práca sa zaoberá vytvorením simulácie modelu robotického hada, ktorý je následne overený na názornej úlohe. V prvej časti práce sa nachádza stručná rešerš poznatkov o biologických hadoch a ich pohyboch. Druhá, praktická časť, popisuje tvorbu modelu hada, spôsoby programovania a funkčnosť modelu. Posledná časť je zacielená na vyhodnotenie výsledkov, z ktorých je následne vyvodený záver.
The thesis deals with the creation of a simulation of robotic snake model, which is then verified on a demonstrational task. In the first part of the thesis there is a brief search of knowledge about biological snakes and their movements. Second, practical part, describes the creation of snake model, programming methods and functionality of the model. Last part is aimed at evaluating the results, from which conclusion is made.
Description
Citation
JANUS, P. Simulace modelu robotického hada [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen) Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Student prezentoval problematiku své práce. Uvedl konstrukci a systém pohybu robotického hada. Prezentace zmínila základní obecné i reálné modely a konkurenci. Zabýval se problematikou programování pohybu, následovalo demonstrování pohybu a na závěr popis funkčnosti celého modelu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO