Návrh expanze společnosti na vybraný zahraniční trh

but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce - plně zodpovězeno Otázky oponenta práce - plně zodpovězeno Ing. Hanušová - Proč jste ve finanční ukazatele použila poměrové ukazatele? - plně zodpovězeno Ing. Hanušová - Z čeho jste vycházela při stanovování aktuálního kurzu? - plně zodpovězeno Ing. Hanušová - Na základě jakých informací jste zjišťovala cenu automatu? O kolik se díky inflaci zvedne cena? - plně zodpovězeno Ing. Milichovský - Jaké jsou na Slovensku faktory vyplývající z nákupního chování a zdravotní faktory ve vztahu ke sladkým výrobkům? - plně zodpovězeno Ing. Milichovský - Půlsobí v odvětví pouze Vámi analyzovaná společnost? Odkud pocázejí informace, ze kterých vycházíte? - plně zodpovězeno Doc. Zich - Jak jste dle zkoumala, že bude po produktech společnosti poptávka i na Slovensku? Jaký je v tomto rozdíl oproti např. Brnu? - plně zodpovězeno Doc. Novotná - Jaké konkrétní konkurenty vidíte na Slovensku? - plně zodpovězenocs
but.jazykčeština (Czech)
but.programMezinárodní ekonomika a obchodcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorŠimberová, Ivetacs
dc.contributor.authorUrbánková, Andreacs
dc.contributor.refereeChlebovský, Vítcs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:53:59Z
dc.date.available2022-06-16T06:53:59Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je vytvořit návrh expanze společnosti AD Vending, s.r.o. na slovenský trh. Předmětem podnikání společnosti je provoz a správa prodejních automatů nabízející sortiment společnosti Americandrinks. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. Úvodní část vymezuje danou problematiku, cíle práce a metody s postupy zpracování. Teoretická část vymezuje základní pojmy dané problematiky. Na tuto část navazuje analytická část analyzující vnitřní a vnější prostředí společnosti. Poslední část obsahuje vlastní návrhy formy vstupu společnosti na zahraniční trh a zhodnocení jednotlivých variant.cs
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis is to create a proposal for the expansion of the company AD Vending, s.r.o. on the Slovak market. The company's main business is the operation and management of vending machines offering the Americandrinks range. The work is divided into four main parts. The introductory part defines the issue, the objectives of the work and methods with processing procedures. The theoretical part defines the basic concepts of the issue. This part is followed by an analytical part analyzing the internal and external environment of the company. The last part contains its own proposals for the form of the company's entry into the foreign market and evaluation of individual variants.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationURBÁNKOVÁ, A. Návrh expanze společnosti na vybraný zahraniční trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other143017cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206073
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectexpanzecs
dc.subjectanalýza vnějšího a vnitřního prostředícs
dc.subjectformy vstupu na zahraniční trhcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectSlovenská republikacs
dc.subjectexpansionen
dc.subjectanalysis of external and internal environmenten
dc.subjectforms of entering foreign marketen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectSlovak republicen
dc.titleNávrh expanze společnosti na vybraný zahraniční trhcs
dc.title.alternativeProposal of the Company Expansion to Selected Foreign Marketen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-13cs
dcterms.modified2022-06-15-13:20:18cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid143017en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:53:59en
sync.item.modts2022.06.16 08:17:38en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
14.17 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_143017.html
Size:
7.17 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_143017.html
Collections