Znižovanie počtu úmrtí na cestách podľa EÚ

dc.contributor.authorHudecová, Vladimíra
dc.coverage.issue2cs
dc.coverage.volume32cs
dc.date.accessioned2021-11-04T07:44:42Z
dc.date.available2021-11-04T07:44:42Z
dc.date.issued2021-07cs
dc.description.abstractV novembri 2020 ubehlo presne 25 rokov odkedy si celý svet každoročne pripomína pamiatku obetí dopravných nehôd. Hoci patrí znižovanie počtu obetí na cestách medzi jednu z najvýznamnejších priorít politiky EÚ, za posledné tri roky došlo v tejto oblasti len k minimálnemu zlepšeniu. V júni 2019 prijala Európska komisia rámec politiky bezpečnosti cestnej premávky na obdobie 2021–2030 s cieľom naplnenia vízie nulovej úmrtnosti na cestách. Z pohľadu súdneho inžinierstva, ktoré sa venuje analýze príčin, vzniku a priebehu dopravných nehôd možno konštatovať, že politika bezpečnosti na cestách by mala byť už v základe zameraná na redukciu dopravných priestupkov, ktoré môžu pri nekontrolovanom náraste – bez náležitého odhaľovania, vyšetrovania, uloženia a vymožiteľnosti sankcií prerásť v neskoršom štádiu pri „nepoučiteľnom“ páchateľovi až do závažnejších dopravných situácií s fatálnymi následkami. Príspevok sa zaoberá smernicou o cezhraničnej výmene informácií, ktorá sa javí ako účinný nástroj prevencie dopravných priestupkov cezhraničného rozsahu.sk
dc.description.abstractIn November 2020, exactly 25 years have passed since the whole world commemorates the victims of traffic accidents every year. Although reducing road deaths is one of the top priorities of EU policy, there has been minimal improvement in this area over the last three years. In June 2019, the European Commission adopted a road safety policy framework for the period 2021–2030 in order to fulfill the vision of zero road mortality. From the point of view of forensic engineering, which deals with the analysis of the causes, occurrence and course of traffic accidents, it can be stated that road safety policy should be focused on reducing traffic offenses that can increase uncontrolled – without proper detection, investigation, storage and the enforceability of sanctions to grow at a later stage in the case of an “unteachable” offender to more serious traffic situations with fatal consequences. The paper deals with the Directive on the cross-border exchange of information, which appears to be an effective tool for the prevention of cross-border traffic offenses.en
dc.formattextcs
dc.format.extent2-8cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.citationSoudní inženýrství. 2021. vol. 32, č. 2, s. 2-8. ISSN 1211-443Xcs
dc.identifier.doi10.13164/SI.2021.2.2cs
dc.identifier.issn1211-443X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/201813
dc.language.isoskcs
dc.publisherAkademické nakladatelství CERMcs
dc.relation.ispartofSoudní inženýrstvícs
dc.relation.uriwww.sinz.czcs
dc.rights© Akademické nakladatelství CERMcs
dc.rights.accessembargoedAccessen
dc.subjectdopravné priestupky, úmrtnosť, vymožiteľnosť sankcií, výmena informácií, EUCARISsk
dc.subjecttraffic offences, mortality, enforceability of sanctions, exchange of information, EUCARISen
dc.titleZnižovanie počtu úmrtí na cestách podľa EÚsk
dc.title.alternativeReducing the Number of Deaths on Roads According to the EUen
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
si-2021-02-hudecova.pdf
Size:
354.26 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Collections