Využití magnetických částic při izolaci DNA z vybraných probiotických výrobků pro děti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
V potravinárskom priemysle je dôležité správne identifikovať druhy baktérií a ich vlastnosti, aby mohli byť použité ako probiotikum v doplnkoch stravy. Na to sa využívajú metódy DNA diagnostiky. V experimentálnej časti práce bola izolovaná DNA zo štyroch probiotických doplnkov stravy pre deti. Na izoláciu boli testované magnetické častice P(HEMA-co-GMA). Izolovaná DNA bola amplifikovaná pomocou PCR a bola preukázaná prítomnosť DNA rodov Lactobacillus, Bifidobacterium a Bacillus v súlade s údajmi deklarovanými výrobcom. Pomocou amplifikácie DNA metódou PCR s využitím druhovo špecifických primerov bola preukázaná prítomnosť druhov L.acidophilus a B.animalis v súlade s údajmi na výrobku. Pomocou PCR za daných experimentálnych podmienok nebola preukázaná prítomnosť druhu L.casei v jednom výrobku.
In the food industry, it is important to correctly identify the species of bacteria and thier properties so that they can be used as a probiotic in dietary supplements. This is performed using DNA diagnostics. In the experimental part, the DNA from four probiotic dietary supplements for children was isolated. Magnetic particles P(HEMA-co-GMA) were tested for isolation. Isolated DNA was amplified by PCR and the presence of DNA of genus Lactobacillus, Bifidobacterium and Bacillus was demonstrated in the products according to the data declared by the manufacturer. The presence of species L.acidophilus, B.animalis in accordance with the data on the product has been demonstrated by PCR with species specific primers. Using PCR, the presence of L.casei, which was declared by the manufacturer, has not been proven in one product at given experimental conditions.
Description
Citation
VOZÁROVÁ, P. Využití magnetických částic při izolaci DNA z vybraných probiotických výrobků pro děti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-01
Defence
1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse doc. Obruča: Které rody se používají ? prof. Márová: Probatické kvasinky ?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO