Návrh přístrojového transformátoru napětí odolného vůči síťovým harmonickým frekvencím

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto bakalárska práca v prvej časti popisuje základné princípy fungovania transformátora. V nasledujúcich kapitolách sa zameriava na problematiku vyššie harmonické frekvencie. Následne popisuje základnú konštrukciu a princípy prístrojových transformátorov, ktoré sú hlavným predmetom tejto práce. V súčasnosti sa vyskytujú v elektrických sieťach vyššie harmonické frekvencie čoraz častejšie. Preto sa snaží táto práca priniesť nové poznatky v problematike vyšších harmonických frekvencií v prístrojových transformátoroch. V posledných kapitolách je popísaný výpočtový návrh prístrojového transformátora, ktorý odoláva vyšším harmonickým frekvenciám a je schopný tieto frekvencie preniesť na sekundárnu stranu. Pre vytvorenie návrhu bolo potrebné preštudovať normy a technickú literatúru, ktorá súvisí s touto témou.
This bachelor's thesis describes the basic principles of transformer operation in the first part. The following chapters focus on issue of higher harmonic frequencies. Then it describes the basic design and principles of instrument transformers, which are the main subject of this work. At present, higher harmonic frequencies are becoming more and more common in electrical networks. Therefore, this work tries to bring new knowledge in the issue of higher harmonic frequencies in instrument transformers. The last chapters describe the computational design of an instrument transformer that resists higher harmonic frequencies. This transformer must be able to transfer these frequencies to the secondary winding. It was necessary to study the standards and technical literature related to this topic in order to create the proposal.
Description
Citation
MIHÁLYI, R. Návrh přístrojového transformátoru napětí odolného vůči síťovým harmonickým frekvencím [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen) Ing. Jan Martiš, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Student obhajoval bakalářskou práci na téma Návrh přístrojového transformátoru napětí odolného vůči síťovým harmonickým frekvencím. Spolupracoval s firmou ABB a musel nastudovat větší množství norem. Nastínil vliv vyšších harmonických na činnost tohoto přístroje, popsal rozdíly mezi "obyčejným" a odolným transformátorem a určil parametry navrhovaného transformátoru odolného vůči vyšším harmonickým. Na otázky oponenta student odpovídal s rezervami a na doplňující dotazy v následné diskusi poněkud neurčitě. Zaměnil závislost hysterezních a vířivých ztrát na mocnině frekvence.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO