Adaptivní řízení pohonu se stejnosměrným motorem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá metodami adaptivního řízení elektrických pohonů. Zaměřuje se na řízení DC motoru s použitím samočinně se nastavujícího regulátoru (STC) a regulátoru typu gain-schedulink v simulačním prostředí MATLAB. První část pojednává o základních metodách adaptivního řízení elektrických pohonů a o základních metodách identifikace, výpočtu parametrů regulátoru a řídících algoritmech regulátorů. V druhé části práce jsou prezentovány výsledky naměřených průběhů na matematickém modelu řízeného systému s použitím navrženého adaptivního regulátoru. Přiložené CD obsahuje veškeré zdrojové soubory a knihovny.
The master’s thesis deals with method of adaptive control of electrical drives. It aims at control of DC motor with using self tunning controller (STC) and gain-schedulink in simulative enviroment of MATLAB. The first part of the thesis deals with of basic methods adaptive control of electrical drives and with of basic identification methods, computation of controller parameters and control laws of controllers. The second part of the thesis is aimed at applying adaptive controllers to mathematical model of controlled system. Include monitoring parameters of identification The thesis contains originate programs include source files.
Description
Citation
KRKOŠKA, R. Adaptivní řízení pohonu se stejnosměrným motorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
Comittee
prof. Ing. Jiří Skalický, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (místopředseda) prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (člen) doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (člen) Ing. Hynek Přikryl, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Práce je zpracována velmi podrobně, všechny dotazy oponenta a komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO