Posouzení informačního systému a návrh změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Náplňou bakalárskej práce je zhodnotenie informačného systému spoločnosti Miškech, s.r.o., ktorá ponúka komplexné riešenia výstavby a rekonštrukcie rodinných domov. Prvá časť práce je venovaná teoretickým východiskám, ktoré sú potrebné k objasneniu niektorých pojmov z oblasti informačných systémov. Druhá časť práce je zameraná na analýzu informačného systému firmy. Na základe vyhodnotenia výsledkov analýz navrhnem možné zmeny a opatrenia vedúce k zlepšeniu súčasného stavu IS a informačných technológii vo firme.
This bachelor thesis deals with evaluation of the information system of company Miškech, s.r.o., which provides complex solutions for building construction. The first part is dedicated to the theoretical basiss and clarified fundamental concepts in the information system field. The secod part of this thesis is focused on the analysis of the company´s information system. At the end, potential changes and measures, leading to an improvement of the current state of the IS/IT, are suggested.
Description
Citation
JAKÚBEK, J. Posouzení informačního systému a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda) doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Klusák, Ph.D. (člen) Mgr. Vladěna Štěpánková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2017-06-21
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - nejsou Otázky při obhajobě: Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc: Jaká bezpečnostní opatření byste pro firmu doporučil? - zodpovězeno Jaké sankce byste doporučil při nedodržení pravidel? - zodpovězeno Jakým způsobem firma zálohuje data? - zodpovězeno prof. Dr. RNDr. Zdeněk Pospíšil: Jakou očekáváte rentabilitu investice do Vámi navrhovaného řešení? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO