Počítačová hra pro boj se suchem v Unity

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť edukatívnu hru, ktorá má upozorniť hráča na problematiku sucha a naučiť ho, ako sa proti nemu dá brániť. Hra simuluje časť krajiny, ktorá je reprezentovaná políčkami. Hráč aplikuje na políčka rôzne opatrenia a sleduje, ako vplývajú na krajinu. Hráčovi je položená výzva, ktorú musí splniť. Pre optimalizáciu herných mechaník a hrateľnosti boli vytvorené simulácie. Hra je vytvorená v hernom engine Unity.
The goal of this bachelor thesis is to create an educational game that raises awareness of the issue of drought and teaches players how to defend against it. The game simulates a part of the country represented by fields. The player applies various measures to the fields and observes how they affect the landscape. The player is presented with a challenge that they must complete. Simulations were created to optimize game mechanics and playability. The game was created using the Unity game engine.
Description
Citation
ZIMMERMANN, M. Počítačová hra pro boj se suchem v Unity [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO